Asbest

Wat is asbest?
Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen dat is opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest is vaak gebruikt om zijn goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen, isolerend en bovendien goedkoop. Het materiaal is in het verleden veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen.

Hoe kunnen asbestvezels vrijkomen?
Als het asbesthoudende materiaal niet hechtgebonden is, of het materiaal verkeert in slechte staat, kunnen er vezels vrijkomen. Maar ook als asbesthoudend materiaal op een ondeskundige manier wordt gesloopt of bewerkt (denk bijvoorbeeld aan schuren, boren, zagen en breken) kunnen vele miljoenen vezels in de lucht komen, daar lang blijven zweven en vervolgens worden ingeademd. Om dat te voorkomen zijn strenge regels opgesteld.

Wat is het verschil tussen hechtgebonden en losgebonden asbest? 
'Hechtgebonden’ noemen we de asbestmaterialen waarin de vezels stevig in een dragermateriaal verankerd zitten. Als het materiaal in goede staat verkeert, en niet wordt bewerkt of gesloopt, komen er nauwelijks vezels vrij. Een goed voorbeeld van hechtgebonden asbest vormen asbestcement golfplaten en vlakke platen die in goede staat verkeren.‘Losgebonden’ zijn de asbesthoudende materialen waarin de vezels niet of nauwelijks aan een dragermateriaal zijn gebonden, zoals spuitasbest, (niet hechtgebonden) brandwerend board en zwaar verweerd asbestcement.

Asbest toepassingen in de woningen van De Leeuw van Putten
De mogelijke aanwezigheid van asbest toepassingen in uw woning is geen reden tot ongerustheid. U loopt geen risico zolang u het asbest niet beschadigt en niet bewerkt. Om uw gezondheid niet in gevaar te brengen mag u asbesthoudende onderdelen dus nooit zelf bewerken, verwijderen, wegbreken of doorboren.

Neem in de volgende gevallen altijd contact op met De Leeuw van Putten:
- Als u wilt gaan klussen aan de onderdelen die mogelijk asbest bevatten.
- Als de mogelijke asbesttoepassingen toch bewerkt of beschadigd zijn.
- Als u twijfelt of een materiaal asbesthoudend is.
- Als u vermoedt dat er door u zelf aangebracht asbest in huis is.

Verwijderen van asbest in 2013 en 2014
Ondanks het feit dat er geen gevaar voor de bewoners was, heeft De Leeuw van Putten het asbest in 2013 en 2014 verwijderd. De bewoners van woningen waar asbest was geconstateerd hebben van ons een brief ontvangen (met een meterkastkaart) waarin werd aangegeven hoe en wanneer wij de asbesthoudende toepassingen gingen verwijderen. De bewoners van de woningen waar geen asbesthoudende toepassingen aanwezig waren zijn ook door ons geïnformeerd.

Waar kunt u terecht voor meer informatie?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Technisch Beheer op telefoonnummer (0181) 601 338.
Wij geven u graag antwoord op uw vragen. U kunt u vragen ook mailen naar info@dlvp.nl.

Meer informatie over asbest kunt u vinden op:
www.ascert.nl

Ons kantoor is dicht voor inloop. We werken op afspraak.
Reparatieverzoeken: (0181) 601 330
Algemeen: (0181) 601 333