Zelf Aangebrachte Veranderingen

Veranderingen en ‘Doe-het-zelf’ activiteiten
De Leeuw van Putten verzorgt het onderhoud van uw woning met uitzondering van het klein onderhoud, zoals dat staat omschreven in het Onderhouds-ABC. Het behangen en schilderwerk in uw woning is bijvoorbeeld voor rekening van de huurder. Vraag eventueel eerst advies aan de leverancier van de verf of bij uw verhuurder.

Denk wel aan het volgende: als u te zijner tijd de woning gaat verlaten, dan moet u deze in een goede en aanvaardbare staat achter laten. Als u bijvoorbeeld een donker plafond mooi vindt, bedenk dan dat u het plafond voor u vertrekt weer wit moet maken. Donker geverfde radiatoren zijn niet toegestaan, omdat de warmte uitstraling daardoor wordt belemmerd.
Daarnaast zijn er veranderingen waarvoor u schriftelijk toestemming nodig heeft. Let op: het onderhoud aan de zelf aangebrachte verandering is altijd voor uw rekening.

Uw eigen (huur)huis
De Leeuw van Putten vindt het belangrijk dat huurders zoveel mogelijk van hun woning kunnen genieten. Eén van de voorwaarden hiervoor is, dat bewoners hun woning naar eigen smaak en behoeften kunnen inrichten. Maar het kan ook zijn dat u nog wat verder gaat en veranderingen in uw woning wilt aanbrengen. De Leeuw van Putten heeft hiervoor begrip en heeft daarom het beleid van “Opleveren in oude staat” van de woning vervangen door het huidige ZAV beleid.

Dit beleid houdt in dat huurders van De Leeuw van Putten meer mogelijkheden hebben om veranderingen in hun woning aan te brengen, waardoor hun woongenot wordt vergroot. Er is slechts een beperkt aantal spelregels waaraan u zich dient te houden. Hiervoor verwijzen wij u naar het “Overzicht Zelf Aangebrachte Veranderingen”.

Overleg eerst met De Leeuw van Putten!
U mag dus veel woningaanpassingen uitvoeren. Maar we verbinden er wel een aantal voorwaarden aan. Het is namelijk van belang dat uw woning aantrekkelijk blijft voor u en ook voor latere huurders van uw woning. Laat u zich dus goed informeren over deze spelregels die De Leeuw van Putten heeft opgesteld. Vraag voordat u aan de slag gaat schriftelijk toestemming bij de afdeling Technisch Beheer om de verandering te mogen uitvoeren. Zo weet u precies waar u aan toe bent, als u later de huur van de woning opzegt.

Aan de hand van uw schriftelijke aanvraag beoordeelt De Leeuw van Putten of u toestemming krijgt om te gaan klussen. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk schriftelijk antwoord op uw verzoek en de voorwaarden waaraan u moet voldoen. Of wij voor een door u gewenste wijziging toestemming geven, kunt u zien in het “Overzicht Zelf Aangebrachte Veranderingen”.

Wanneer is toestemming nodig?
Er zijn verschillende soorten wijzigingen denkbaar in en aan een woning. In grote lijnen vallen de wijzigingen uiteen in twee categorieën: roerende en onroerende goederen.

- Wijzigingen aan roerende goederen:
Dit zijn wijzigingen die relatief eenvoudig uit de woning te verwijderen zijn zonder de woning te beschadigen. Bijvoorbeeld het aanbrengen van gordijnen, vaste vloerbedekking of het plaatsen van meubelen. Ook het behangen en het schilderen van deuren en kozijnen en het witten van plafonds behoren hiertoe. Voor dit soort wijzigingen heeft u meestal geen toestemming nodig van De Leeuw van Putten. Kijkt u voor de zekerheid naar het “Overzicht Zelf Aangebrachte Veranderingen“.

- Wijzigingen aan onroerende goederen:
Dit zijn wijzigingen die niet te verwijderen zijn zonder de woning te beschadigen. Het betreft hier het plaatsen van o.a. een keukenblok, een ligbad, schrootjes of een parket- of tegelvloer. Voor dit soort wijzigingen heeft u vooraf schriftelijke toestemming nodig van De Leeuw van Putten. Pas nadat u deze schriftelijke toestemming heeft ontvangen, mag u de wijzigingen aanbrengen, omdat in de toestemming een aantal spelregels is vermeld waar u rekening mee moet houden.

Voor de meeste klussen zijn “kwaliteitseisen” opgesteld. Het zijn richtlijnen die
De Leeuw van Putten heeft ontwikkeld om de bouwtechnische staat, de veiligheid, het onderhoud en de verhuurbaarheid van de woning te garanderen. Daarnaast gelden er ook algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing voor alle woningaanpassingen. Deze algemene voorwaarden en kwaliteitseisen hebben wij voor u in dit hoofdstuk op een rijtje gezet.

Wie doet het onderhoud?
Als verhuurder is De Leeuw van Putten verantwoordelijk voor het onderhoud van een groot aantal zaken in uw woning. Ook de veranderingen die u zelf hebt aangebracht, moeten worden onderhouden. Als u zaken in uw woning (die normaal volgens de huurovereenkomst worden onderhouden door De Leeuw van Putten) vervangt door een luxere uitvoering, onderhoudt De Leeuw van Putten deze op standaardniveau volgens de richtlijnen vermeld in het Onderhouds-ABC. Als u met toestemming veranderingen aanbrengt die niet standaard in de woning aanwezig zijn, bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.

Wat als u vertrekt?
U kunt bij het verlaten van de woning de door u zelf aangebrachte verandering altijd weer meenemen. Houdt u wel in de gaten dat u een voorziening terug moet plaatsen die gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke voorziening. Als u bijvoorbeeld uw luxe keuken meeneemt bij het verlaten van de woning, dan wordt van u verwacht dat u een keuken plaatst die gelijkwaardig is aan de standaard keuken.

De Leeuw van Putten bepaalt wat wel en wat niet mag blijven zitten en wat wel en wat niet onder voorwaarden door de nieuwe huurder wordt overgenomen.

- Overname van onroerende goederen door de nieuwe huurder worden na beoordeling door en met toestemming van De Leeuw van Putten vastgelegd in aanvullende bepalingen of een 3-partijenovereenkomst bij het tekenen van het huurcontract.
- Overname van roerende goederen kan desgewenst tussen vertrekkende en nieuwe huurder vastgelegd worden. Een nieuwe huurder kan overigens nooit verplicht worden om een overnamesom te betalen aan de huurder die de verandering heeft aangebracht.

Vergoedingen, ja of nee? 
Voor onderstaande veranderingen in de woning kunt u een vergoeding krijgen als u gaat verhuizen:

Verandering Onderdelen Maximum vergoeding
Luxe badkamer Tegelwerk, sanitair € 10.000
Luxe toilet Tegelwerk, sanitair € 2.000
Luxe keuken Kasten, kraan, tegelwerk, inbouwapparatuur € 10.000
Isolatieglas Isolatieglas € 2.000
Dakkapel Dakkapel, isolatieglas € 5.000

De verandering moet uiteraard wel technisch in orde, goed onderhouden en volgens het advies van De Leeuw van Putten zijn aangebracht.

Voor veranderingen van € 1.000 of minder krijgt u geen vergoeding. Verder geldt er een afschrijvingstermijn van 10 jaar, waarbij de hoogte van de vergoeding elk jaar met 10% afneemt. U moet de originele factuur en de toestemmingsbrief van De Leeuw van Putten kunnen laten zien.

De kosten van het klussen zijn altijd voor uw eigen rekening.

Meer informatie?
Hebt u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Technisch Beheer, telefoon (0181) 60 13 30.

Overzicht veranderingen in de woning
Hierna vindt u de algemene voorwaarden en de kwaliteitseisen, alsmede een overzicht van mogelijke aanpassingen in de woning die u naar uw wensen kunt uitvoeren. Als in het overzicht staat vermeld dat de verandering mag blijven zitten of als u schriftelijke toestemming van De Leeuw van Putten heeft, dan hoeft u bij het verlaten van de woning deze verandering niet ongedaan te maken. Uitgangspunt is altijd dat er aan de gestelde voorwaarden en kwaliteitseisen is voldaan en dat de verandering in goede staat verkeert op het moment dat u de woning weer verlaat.

Wij wensen u veel woonplezier toe!

Downloads
Algemene Voorwaarden & Kwaliteitseisen
Overzicht Zelf Aangebrachte Veranderingen

Ons kantoor is dicht voor inloop. We werken op afspraak.
Reparatieverzoeken: (0181) 601 330
Algemeen: (0181) 601 333