Huurtoeslag

Is uw inkomen niet zo hoog en huurt u een woning van ons waarop huurtoeslag mogelijk is? Dan kunt u toch betaalbaar wonen. Als u in verhouding tot uw inkomen teveel geld kwijt bent aan huur, kunt u een toeslag van de Belastingdienst krijgen, de huurtoeslag. Deze toeslag kunt u aanvragen via de Belastingdienst, afdeling toeslagen op www.toeslagen.nl.

Hoeveel huurtoeslag u krijgt, hangt af van:

1. Uw huurlasten. Daarbij is ook van belang:

- hoeveel servicekosten u betaalt;
- of u een garage heeft;
- of u een bedrijfsruimte heeft;
- of u een onderhuurder heeft.

2. Uw inkomen en dat van uw toeslagpartner en medebewoners.
3. Uw vermogen en dat van uw toeslagpartner en medebewoners. 

Het subsidiejaar loopt van 1 januari tot 1 januari. U kunt huurtoeslag voor het voorgaande jaar aanvragen met terugwerkende kracht tot 1 september van het daaropvolgende jaar. 
Voor alle beschikkingen krijgt u één beschikking, dus zorg-, huur- en kindertoeslag worden in één keer aan u kenbaar gemaakt.  

Huurtoeslag vraagt u zelf aan via de website www.toeslagen.nl. Ook kunt u bellen voor een aanvraag- of wijzigingsformulier met (0800) 0543, waaronder de huurtoeslag valt. Heeft u vragen over het invullen van de huurtoeslag? Bel ons gerust, wij zijn bereikbaar onder nummer (0181) 601 331.

Binnen 8 weken na het indienen van de aanvraag ontvangt u van de Belastingdienst een voorschotbeschikking. Hierop staat hoeveel huurtoeslag u krijgt en van welke gegevens is uitgegaan voor de berekening van de hoogte van de huurtoeslag. Zijn er afwijkingen, geef dat dan door aan de Belastingdienst Toeslagen.

Elke wijziging in uw gezinssituatie of inkomen moet u zo spoedig mogelijk zelf doorgeven aan de Belastingdienst Toeslagen. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de hoogte van de huurtoeslag. U doet dit door middel van een bij hen aan te vragen wijzigingsformulier of via de website www.toeslagen.nl

 

Ons kantoor is dicht voor inloop. We werken op afspraak.
Reparatieverzoeken: (0181) 601 330
Algemeen: (0181) 601 333