ANBI status

De Leeuw van Putten is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Vanaf 1 januari 2008 gelden de volgende fiscale voordelen:

- een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;

- uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;

- als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

De Belastingdienst verplicht de ANBI statushouder jaarlijks het voorgeschreven formulier te publiceren op haar website.

Ons kantoor is dicht voor inloop. We werken op afspraak.
Reparatieverzoeken: (0181) 601 330
Algemeen: (0181) 601 333