Wie zijn wij

De Leeuw van Putten is een echte Spijkenisser corporatie en zet zich met hart en ziel in voor een mooi, veilig en leefbaar Spijkenisse. Wij beheren in deze stad ongeveer 4.000 woningen, winkels, bedrijfsruimten en maatschappelijk vastgoed.

Wij zijn bij uitstek een sociale verhuurder. Wij hanteren de volgende kernwaarden bij alles wat wij doen.

Een ongedeelde samenleving
We hebben als De Leeuw van Putten een kans om bij te dragen aan een ongedeelde samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat deling van de samenleving of uitsluiting van groepen bijdraagt aan een onleefbare samenleving. Uitsluiting bedreigt niet alleen op microniveau de wijken, maar ook op macroniveau onze samenleving. Wij zetten onze energie dan ook met overtuiging in om bij te dragen aan een ongedeelde samenleving.

Goed wonen op een prettige plek
Wij zijn een Spijkenisser corporatie, met hart en ziel. Wij vinden goed wonen op een prettige plek één van de allerbelangrijkste factoren die bijdraagt aan een algemeen welbevinden. Daar moet voornamelijk op lokaal niveau invulling aan worden gegeven. Daarom staan wij dicht bij onze huurders en bedienen wij ze op individueel niveau. Daarbij richten wij ons voornamelijk op mensen die financieel niet op eigen kracht een fatsoenlijke plek op de woningmarkt kunnen bemachtigen. Wij zijn bij uitstek een sociale verhuurder.

Een sociale verhuurder bij uitstek
Het grootste deel van ons bezit bestaat uit woningen binnen de sociale huurvoorraad. Wij zien voor onszelf een belangrijke rol in Spijkenisse in dat segment. De vraag naar deze woningen is er nog steeds. Als we onze sociale huurvoorraad zouden verkleinen, dan is dat gebaseerd op het bestrijden van negatieve effecten die door overheidsmaatregelen zijn ontstaan. Dat gaat dan om inkomensgrenzen waarbij bepaalde groepen niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

Liever verhuren dan verkopen
Wij kiezen er bewust voor om te werken op de markt van huurwoningen. Huren is namelijk niet minder dan kopen, in tegenstelling tot hoe onze overheid daar tegenaan kijkt. Wat ons betreft gaat het om goed wonen. De discussie of dat met huur- of koopwoningen het beste lukt, vinden wij niet relevant. En mocht blijken dat wij onze doelstelling beter kunnen realiseren door woningen te verkopen, dan is dat een bespreekbare optie.

Persoonlijk contact
Wij hechten veel waarde aan laagdrempeligheid en benaderbaarheid door onze klanten. De mogelijkheden van contact met onze huurders zijn gebaseerd op een visie op kwaliteit en op directheid. Telefonisch contact en bezoeken zijn daarbij onze primaire keuzes. Internet-georiënteerde contacten zijn efficiënt, maar wat ons betreft aanvullend op onze directe persoonlijke contacten.

Sociaal en betrouwbaar
Als sociale verhuurder willen wij een sociaal en betrouwbaar gezicht zijn in Spijkenisse. Dat doen wij met gemotiveerd en klantvriendelijk personeel. En wij geven dat vorm door uitstekend onderhouden woningen waar mensen met plezier wonen. Wij zijn goed toegerust voor de toekomst. Door onze bedrijfsvoering en door de manier waarop wij onze taken oppakken, zijn wij een gezond bedrijf. Dat geeft ons de overtuiging dat wij onze wensen en beloftes ook waar gaan maken.

Ons kantoor is dicht voor inloop. We werken op afspraak.
Reparatieverzoeken: (0181) 601 330
Algemeen: (0181) 601 333